Home
Pádraig
MoThig
Unimog
Mo Ríomhairí
Leabhair
Leabhair
Clár Plé

is féidir Teagmháil a dhéanamh liom anseo:

AIRE!! Caighdeán uafasach gaeilge anseo!!

Fáilte go www.pádraig.de.

Teastaíonn uaim eolas a chuir ar an HTML agus a leithéid ar na leathnaigh seo.

Nílim ach ag tosnú leis, agus tá súil agam go mbéidh athrithe ag teacht ar an láithrean go rialta.

Tá sé pleanálta agam go mbéidh an méad seo a leanas agam ar na leathnaigh go luath. 

Faoi “Pádraig” níl ach cúpla líne fuam féin.

Faoi  “Mo Thig”  bhuel, Tá teach beag feirme agam sa ghearmáin a tógadh i 1791. Tá an-chuid obair le déanamh agam sa tigh chun é a chóiriú. Teastaím uaim an obair atá déanta a thaspáint anseo.

Tá Coill ag baint leis an teach agus gearram adhmad don tine, agus dar ndoigh don obair atá le déanamh timpeall an tigh. Tá Unimog agam chun cabhrú liom an obair seo a dhéanamh.  Uns na leathnaigh seo teastaín uaim cuir síos a dhéanamh ar na “eachtraí” beaga a tharlaíonn dom sa choill le mo trucaillín oráiste.

Tá bailiúcháin beag sean- ríomhairí agam freisin. Táim chun iarracht a dheanamh sna leathnaigh seo cuir síos beag a dhéanamh faoi na ríomhairí go léir.

Agus ar dheire. Léim “leabhair” gaeilge anois agus arís.  Idir leabhair do pháistí agus do dhaoine fásta. Ní bhíonn a fhios agam go minic cén sort scéal atá ann nó an bhfuil an leabhar so-léite. Taím chun cuir síos a dheanamh anseo ar leabhair ar léigh mé féin agus cad ar cheap mise faoin leabhair.

 

Seo liosta na haithrithe a rinne mé ar an láithrean seo ó a thosaigh mé:

Dé Domhnach  4ú Márta 2001:   Tosú ar na leathnaigh a chuir le chéile
Dé Céadaoin  14ú Márta 2001:   Na céad sliochta ó na Chetwynde Downs Saga. Curtha suas agam
Déardaoin  19ú Aibreán 2001  : Níos Mó Chetwynde Downs
30ú Aibreán 2001  : Tús leis an Clár plé
9ú Meitheamh 2001 breis Chetwynde Downs
13ú Meitheamh 2001 Athrithe beaga ar an bpríomhleathnach (cnaipe do Chetwynde Downs mar shampla agus nasc chun E-phost a sheoladh. 3ú Lúnasa 2001 Breis Chetwynde Downs...
3ú Lúnasa 2001 Roinnt Pictiúir sa Rannóg "Mo Ríomhairaí"
1ú Mean Fomhar, Pictiúir Móra sa Rannóg "Mo Ríomhairí" agus Cúpla ceartúchán sa téacs.
26ú Meanfomhar, Nasc leis an "Spectrum" sa rannóg "mo Riomhairi" 8ú Samhna Breis "Chetwynde Downes"
[Home] [Pádraig] [MoThig] [Unimog] [Mo Ríomhairí] [Leabhair] [Chetwynde downs]