Home
Mo Ríomhairí
Mo Ríomhairí

Buaicphointe Dháil Bia.
(Nó Corgaigh Bocht!)

Chonaic "Drúisiúil" Cailín Deas

Dé Máirt 18 Eanair 2000
A bhuachaillí.Céard é bhúr mbarúil ar bhainisteoir Dháil Bia? Sin fíorspéirbhean daoibh.PHHHWWOOAARR!!

Ach Tá Scéal eile ag Míshásta

Ba mhaith liom cuairt a thabhairt ar an Dáil Bia sin ós rud é go bhuil spéis dáiríre agam i bhfíorspéirmhná, mar táim ceangailte de dheachtóir de bhan chéile a mbíonn níos mó spéise aici i gcúrsaí religiúnda ná i gcursaí leapan. Ach chualas go bhfuil sé lonnaithe sa phríomhchathair. Ca'n' thaobh go mbíonn gach rud i mBáC. Níl faic againn i gCorcaigh. Cad faoi pholasaí dílárnaithe an rialtais??.

agus Ceapann Gar Go chóir do na Corgaigh a bialainn féin lena spéirmhná féin a bhunú

Tut tut, níl cónaí ormsa i mBÁC, ach ón méid atá dhá rá agat, shílfeá go bhfuil muintir Chorcaí fíor-leisciúil go deo. D'fhéadfadh sibh, b'fhéidir, éirí de bhur dtóineanna agus rud éigin a dhéanamh díobh féin, in áit a bheith ag braith ar dhaoine eile é a dhéanamh díobh, meastú?

Gar (do Ghaillimh, ach i bhfad ó Chorcaigh, áméan!)

Ach tá a fhios ag Míshásta conas a deighealtar an t-airgead

Hi Gar,

ach nách bhfaigheann sibhse i nGaillimh na deontais go léir. Ní fhaighimidne faic anseo i gCorcaigh.

 

Ríomhphost ó Mhíshásta do Crocodile Dundee 3 Feabhra 2000, 11:53 i.n.

Ríomhphost go Crocadile Dundee, Cairns, Queensland. G'dye Mate, chuir sé iontas orm a chloisint go bhfuil tú id chisteor den chraobh áitiúil den Chonradh i gCairns. Bhuel fair play dhuit , cé nach bhfuil cúrsaí ró-cháirdiúl idir mise agus an eagraíocht chéanna anseo I gCorcaigh, mar ... a!, sin scéal eile.

Go ra' míle maith agat as do theachtaireacht faoi Charles ("call me Charles , I don't fancy Charlie", eisean) . Bhíomar an-bhuartha faoi. So, bhuailís leis sa gym, 'sea, is breá leis cúpla uair a chaitheamh san áit sin gach lá ag pumpáil iarainn, ag iarraidh a bheith in a "Charles Atlas", ha-ha!. Nuair a bhuailfidh tú leis arís abair leis teangbháil a dheineamh lena mháthair, cárta phoist fiú, bíonn sí ag lasadh coinnle is á rá novenas ar a shon an t-am go léir. Abair go bhfuil aiféala orm faoi na rudaí gránna a dúras mar gheall ar an eachtra bheag sa chlub rugbaí; do dheineas socrú discréadach leis an rúnaí faoi. Níl an arrest warrant I bhfeidhm a thuilleadh, mar thugas geallúint don Sáirsint go rachfadh sé isteach sa bheairic chun cabhrú leo in a gcuid fiosrúcháin, comh luath is a bhfillfeadh sé ón a thaithí oibre. So ní chóir go mbeadh sé buartha faoi eiseachadta.

A laochra na gcrogall, a sheolfá fótó síníthe go dtí mo iníon, Jocelyn (an t-aon duine dem ochtar clainne a bhíonn cúpla nóiméid le sparáil aici chun caint liom ó am go chéile). Is fan mór í, tá póstaer mór duit crochta ar a falla taobh le Ricky Martin. yPYFocail rabhaidh, nuair a fheiceann tú Charles, má bhíonn sé ag ól alcól, fan glan uaidh, Agus in ainm Dé,
... DON'T CALL HIM CHARLIE.

ÁBHAR TABÚ (Nó Fadhb pearsanta Mhíshásta) Feb 2000

Ba mhaith liom comhairle a fháil ar fhadhb phearsanta - fíor-phearsanta. drochbhéas a bhíonn á chleactadh agam is mé im' aonair. Bheadh náire orm an nós sin a ardú thíos sa local. Inniu bhíos istigh im' oifigín anseo agus an doras dúnta, cheapas nach raibh éinne eile sa tigh ach mé féin.
Agus ...
bhíos ... is deacair dom é a admháil ...
ahem ... bhíos ag seinm ar mo aer-ghiotár is mé ag canadh dom fhéinig;
"There is a house - djaang - in Noo Awwleeens - djaang djaang - they call it the Raaasin' Sun - djingininginiingining - and it's been the rooon of many a poor boy - djang djang - Ah know, Ah know, Ah'm one". Ó, a' cuimhin libh an leagan sin le Eric Burdon & the Animals?, ní chuimhin is dócha, tá an ré sin dearmadta anois, siar sna seascaidí, ré órga na mBlues agus Rock'n'Roll.

Is cuimhin liom mise agus Rory Gallagher ar scoil ag taibhreamh ar ár dtodhcaí mar ceoltóiri ar na Blues. "A Mhí " a déarfadh Rory liom (bhí an leasainm sin orm ó bhíos ar scoil, ach sin scéal eile) "A Mhí " a déarfadh sé, "tá deachracht agam anseo le roinnt riffs, a' féidir leat cabhrú liom". Agus thugas an chabhair, dar ndóigh. Agus chuaigh Rory ar aghaidh chun a bhrionglaidí a leanúint agus chuaigh Míshásta isteach i jab sabháilta sa bhanc.

Anois tá clú domhanda bainte amach ag an Geallachóir agus "Plaza Rory Gallagher" in' onóir i lár Cathair Chorcaí. Ní dhéanfadh Cearnóg an chúis, ó nó, "Plaza" galánta atá ann. Agus Rory bocht ar shlí na fírinne. Ach níl aon cuimhne ar "Gormachaí Mhíshásta Delta Blues Band" anois, agus an seminal influence a bhí againn ar bhannaí a tháinig inár ndiaidh, agus Blues as Gaeilge á chanadh agam blianta roimh Tadgh MacDhonnagáin.

Bhíos díreach tosnaithe ar an intro de amhráin le Joe Cocker, nuair a thugas faoi ndeara go raibh an doras ar oscailt, agus cé a bhí in a seasamh ann ach Jocelyn is í ag gáire. Ó Nó!!, gafa arís!!. (Jocelyn, ise an t-aon ball dem' ochtar clainne a bhíonn cúpla nóiméad le sparáil aici anois is arís chun caint liom.) "Ó a Dheaid" ar sise " táir ag cleactadh ar d' aer-ghiotár arís". Agus d'imigh sí is í ag scigireacht is ag sciotaráil. Anois táim ró-náirithe chun an oifigín a fhágaint.

A mbíonn an nós náireach rúnda seo ag mórán daoine?. An galar é?. An bhfuil leighis air? An bhfuil eagraíocht mar A.A. ann chun cabhrú le daoine?. Agus cad a thárla do Eric Burdon?, bhfuil sé beo fós?, bhfuil sé ag canadh fós?

Fáinne Imleacáin
30 Eanair 2000, 5:31 i.n.

Ní raibh aon dul as agam, bhí fhios agam cad a bhí rómham. Ní raibh ach cos amháin thar thairseach an local agam nuair a thosnaigh an gáire is an magadh ó na leaids go léir ag an mbeár. "Ha-Ha, cad a thárla dod cheann, a Mhí". "Nach breá an stíl-gruaige nua atá ort". "Conas a bhí an saol i Mountjoy". "Ara, seacht mallacht is scór oraibh go léir faoi dhó", arsa mise, "ní ormsa an locht, Jocelyn agus BRADHNAÍ a chuir comhairle orm faoi mo bhearradh gruaige". (Jocelyn, an t-aon ball dem ochtar clainne, a bhíonn cúpla nóiméad le sparáil aici chun caint liom anois is arís, tá aithne agaibh ar Bradhnaí, dar ndóigh) Bhuel, chailín nua abhí taobh thiar den chúntar a shábháil mé ó thuilleadh magadh mar bhí áird gach duine uirthi, bean óg gleoite abhí inti. Bhí súile an bheáir go léir á leanúint suas síos, anonn is anall is thar n-ais go dtí anonn arís, a midriff noctaithe, agus mise ag canadh dom fhéinig; "Is anonn is anall, a Mháirín, d'fháinne insan imleacán" Fiú amháin lucht Man Utd., bhíodar in ann a súile a stracadh ón scallán mór, anois is arís chun gliúcadh uirthi. Bhíos sásta go leor go dtí gur thug fear a'tí rabhadh dhom, gan a bheith ag stánadh uirthi is ag déanamh grinn débhríoch an oíche go léir. "Náire ort", ar seisean, "nach raibh Beverley ar scoil led' iníon fhéin". A leithéad de shotal!!. Ar eagla na míthuisceana, naoi mbliain déag atá ar an iníon sin. Ach chaithfidh mé bheith cúramach; bhíos baráilte cúpla uair cheana. (vide "Pub Bore na Milaoise" 17/1/00) Bhí fhios aige gur ghoill sé orm mar tháinig sé thar n-ais tar éis tamaillín le roinnt chit-chat; "tá tú thar n-ais ar na fags arís, agus dála an scéil, aon nuacht faoi Charles fós? ("call me Charles, I don't fancy Charlie" eisean). "Níl fós" arsa mise "ach tá an chailín cheart agam dó, nuair a fhillfidh sé ón a chuid taithí oibre, SPÉIRBHEAN aoibhinn, fan go bhfeicfeá í".

Bhíos réidh chun bóthair nuair a osclaíodh an doras, agus cé a tháinig isteach is greanc cheart air, ach ... yeah, you guessed it ... Jimmy "the badger" fhéin. Bhuel, an tost tobann ... fiú amháin, lucht Man. Utd., bhíodar ... ach, tá sé ag éirí déanach.. Ceist: An rud mí-nádúrtha é?, fear a bheith ag féachaint ar ógbhean gleoite is a fáinne imleacháin á thaispeáint aici. Go mórmhór fear atá ceangailte do bhean chéile a léiríonn níos mó spéis i gcúrsaí reiligiúnda ná i gcúrsaí leapan, agus a cheapann gur leor 10 nóiméid, uair nó dhó sa mhí chun a dualgaisí pósta a chomhlíonadh.

Uainn go léir anseo i "Chetwynde Downs" - - Slááán Tamall.

Tá Judas fiosrach

"Is anonn is anall, a Mháirín, d'fháinne insan imleacán" Nár chuala mé thú ag rá an amhráin sin thíos in Áras na Dige an tseachtain seo caite?

Judas Iscariot

Freagra Mhíshásta

Hi Jude. Ní mise a bhí san Áras, bhíos baráilte on gclub, a Mhaimí, blianta ó shin, mar ... bhuel sin scéal eile. Cheapas gur Fáinne de shaghas eile a bhí á chaitheamh sa mhusaem sin. Agus, a bhfuil amhráin á chanadh san áit?, ar fheabhas. So, tá níos mó ná lucht rince seit ag dul ann. Tá an dream sin níos measa ná lucht leanúna Man. Utd.

Aontaíonn Mary le Míshásta (Posted by on Monday, 31 January 2000, at 9:40 p.m.)

Tá mé leat. Ar thug tú faoi deara ariamh go múintear an rince seit thíos ansin trí Bhéarla? Ach tá a fhios agat - Rince Seit: Gaelach, Raveáil: Béarlach Uhhh. Phléasc mo chloigeann.

Mary Magdalen

Tastálacha DNA - Nó na deabhail comharsain arís. (19 Eanair 2000, 5:35pm)

Tháinig ár gcomharsa bhéal dorais chugham inné. "G'mo leithscéal" ar seisean, go an-chúirtéasach, bíonn sé an-bhéasach i gcónaí, "g'mo leithscéal, an leatsa iad seo". Bhí a lámh oscailte sínte amach chugam, píosa páipéir chistine ar an láimh, agus trí rollóga beaga ar an bpáipéar. "Ní liomsa" arsa mise, chomh béasach leis fhéin, "ní dóigh liom go bhfuil aon bhaint ag an cine daonna leo, déarfainn gur cac madra atá agat ansin". "Ó an ea?", ar seisean, "Sílim gur thug do mhongrelsa cúairt ar mo phlásóg aríst ar maidin". "Má tá tusa sásta" arsa mise go tapaidh, (bíonn Míshasta an-tapaidh uaireanta) "má tá tú sásta íoc as na tastálacha DNA, glacfaidh mise gurb é mo mhadrasa a rinne an beart". Haw-Haw-Haw.

Eisean, "Gerry Daly" na chomharsanachta agus a phlásóg manicurálta, chomh glas le souvenir ó Chill Áirne, agus gan oiread is nóinín amháin le feiscint uirthi. Chomh luath is a bhfeabhasóidh an aimsir, beidh sé amach ó moch déanach, ag tochailt is ag grafadh, ag bearradh is ag gearradh, ag prúnáil agus ag spréáil cheimicí nimhneacha chun an áit a choimead "glan". Ní fhaca riamh sa local é. Ní ar an idirlíon amháin a bhíonn na Nerds. Chaithfidh go bhfuil rud éigin in easnamh ar dhaoine a chaitheann an oiread sin ama is fuinnimh ag chuir isteach ar an ndúlra. Ní nach ionadh gur theith an mac is sinne againn, Charles (call me Charles, I don't fancy Charlie, eisean) go dtí deireadh an domhain, le bheith ina bheachcomber in áit chomh iargúlta sin nach bhfuil fáil fiú amháin aige ar café-ríomhphoist. Ceist dona Eolaithe: Le tastálacha DNA, an féidir ceangailt a chruthú idir chac agus úinéar??. -- Go dtí go gcasfaimíd i le chéile arís, uainn go léir anseo i "Chetwynde Downs"

--Slááán Tamall. Ó Míshásta leis na Comharsana.

Freagra ón Eolaí Cáiliúil "Ariel"

uaidh mo chuid taithi phearsanta, is fior gur feidir ceangailt a chruthú idir cac agus úinéar le teicneolaiocht dna. Ni mor a bheith curamach na laethantai seo...

Agus Tá rud éigint eile ag luí ar Spéirbhean

Míshásta An bpósadh tú mé?

Tá daoine ann atá ann choimeadach

Níl an 29ú Feabhra ann fós. Níl céad ag bean ceist díreach mar sin a chuir!

"Traidisiúnta"

Ach ní hé Míshásta ceann daoibh

Mhuise, do phósfainn thú amárach, a ghrá. Ach, faraoir, tá roinnt deachreachtaí ann. Tá gach dial rud; an tigh, na scaireanna Éircom go léir, in ainm mo bhean. Agus tá roinnt fadhbanna "teicniúla" leis an bpáipéarachas óm chéad phósadh. Tá an Vatacáin ag iniúchadh mo pháipéirí Annulment arís, mar tá mo chéad bhean chéile, nó an bhean a cheapas a rabhas pósta léí, ag chuir biogamíocht im choinne.
Níor phósadh cheart a bhí ann riamh. A spéirbhean, caithfidh tú an cúlra a thuiscint. Mac léinn óg ó UCC, thall i Londain ar obair Samhraidh don chéad uair, uaigneach, homesick, gan mórán taithí agam ar mhná ná ar alcól. Éist, a chroí, thárla sé seo blianta fada ó shoin, siar sna seachtóidí, ré eile a bhí ann, ré níos ...

símplí, b'fhéidir níos ...

soineanta, nuair nach raibh aon seans ag daoine óga na h-Éireann eolas a fháil ar chúrsaí frith-ghiniúna. Ach, scéal fada... b'fhéidir am éigin eile.... Ach anois tá mé ag smaoineamh ar mo mhac fhéinig, an ceann is sinne, Charles ("call me Charles, I don't fancy Charlie", eisean) thall san Astráil, b'fhéidir uaigneach, homesick, fear óg gan mórán chuir amach aige ar chúirsí casta an tsaoil.... A spéirbhean álainn aoibheann, táim cinnte de, gur lá ámháin, thiochfaidh fear árd dathúil chughat, a thabhairfaidh grá agus searc dhuit, is a shásóidh mianta do chroí bhog cheanúil. Anois, Imeod.

agus ba mhaith le Spéirbhean bheith gaolta leis ar slí éigin

Bheul, b'fheidir go bhféadfainn Charles a phósadh. 'Bhfuil ríomh post aige ar an clár surfála?

Tugann "Oide" rabhadh do Spéirbhean

mná.
ní bhíonn tada ar intinn acu riamh ach na 'relationships'.

Ceapann a iníon go bhfuil Míshásta cosúl le J.H.R.
(22 Eanair 2000, 7:14 i.n.)

"á Dhaid" arsa Jocelyn liom ar maidin, agus mé ar mo tríú cupán caifé, ní bhíonn fonn cainte orm go dtí go mbíonn an tríú ceann ólta agam.
Jocelyn, ise an t-aon ball dem ochtar clainne a bhíonn cúpla nóiméad le sparáil aici chun caint liom anois is arís. "A Dhaid", ar sise is í ag gáire is ag stánadh go géar orm, tá tú níos measa ná Jackie Healy-Rae". What?. "Cad tá á dhéanamh agat le do chuid gruaige, in ainm Dé, tá sé go h-úafásach ar fad, í á ligint fada ar thaobh ámháin agus ansin plastarálta go dtí an taobh eile. Beidh na comharsana ag gáire fút. Ní chóir duit bheith náirithe mar go bhfuil tú ag éirí maol". Ag éirí maol?, tá mo chlár éadain ag cúlú beagáinín, sin a' méid. "Níl tú chomh aosta sin" lean sí, "ba chóir duit do chuid gruaige go léir a choimeád an-ghearr, d'oirfeadh sé sin dhuit, sin í an stíl atá i bhfaisean faoi láthair. Nó b'fhéidir do cheann go léir a bhearradh lom, bheadh tú ag breathnú an-sexy ar fad". Bhuel, tháinig mé isteach anseo go dtí mo oifigín, gan focal a rá, is tá mé ag sulkáil ó shin, ag iarraidh an scáileán a úsáid mar scáthán ó am go chéile, is ag piocadh ar mo ribí. Tá mé thar n-ais ar na toitíní arís. "Ag éirí maol", "níl tú chomh aosta sin", stíl Jacky Healy-Rae conas tán tú. Seachtain ó shin, dúirt sí liom gur léir go rabhas ag dul tríd an male menopause. Cad ba cheart dom a dhéanamh, cáibín a chaitheamh??, peiriúic??.

Uainn go léir anseo i "Chetwynde Downs" -- Slááán Tamall.

Neart eolas faoi chlann "Mhíshásta

GRMA a Bhradhnaí. Cén fáth ar thugaimear Jocelyn uirthi?. Bhuel, seo mar a tharla. Lá amháin, naoi mbliain déag ó shin bhí mise is an bhean ag suí chois TV. Baineadh preab úafásach asam nuair a scread mo bhean amach; "tá sé ag teacht". Cé tá ag teacht?. "An béibí". "An béibí?, an bhfuil tú cinnte?, seachtain roimh ama?". "Cinnte dearfa, nach raibh triúr agam cheana? , caithfimid an oispidéal a bhaint amach láithreach". Panic!!.

Away linn sa sean-renault 5, faoi lán luas, i dtreo an Maternity. Ní rabhamair ach leath-slí ann nuair a stop an cárr. Oh no!, am mar seo agus gan aon peitreal fágtha sa tainc. Léimeas amach sa bhóthar, ag croitheadh na lámha is ag béicigh. Stop cárr le scréach coscán. Limousine dubh fada le fuinneoga dorcha a bhí ann. Osclaíodh an cúldoras, chualamar glór Meiricánach; "Get in". Isteach linn agus away i dtreo an Maternity ar luas lasrach.

In anneoin an strus agus an panic a bhí orm, thugas faoi ndeara an cúl fairsing sómasach, duine amháin eile a bhí inár dteannta. Ban álainn a bhí inti, folt fada órbhuí uirthi, a guailline is bárr a brollach nochtaithe, í fáiscthe isteach i ngúna cúng fada, scoilt árd ag taispeánt cos dea-chumtha. Aghaidh chlaisiceach de bhandia Gréagach.
Ach an aghaidh sin?, .. rud faoi?, .. n'fheadair, .. rud éigin?, familiar?, .. aithnidiúil?.
Ach bhí an Maternity bainte amach againn, gaibheamair buíochas, d'imigh ár slánaitheor mistéarach agus tamaill beag ina dhiaidh saolaíodh iníon folláin dúinn.

Phew, chaithfad anáil a tharraingt. Tódóg ó éinne?.

An lá dar gcionn, cad a bhí ar leathannach tosaigh an Examiner ach griangraf mór de phaisinéar an limousine agus ceannlíne taobh leis;

"HOLLYWOOD STAR ACTS IN ROLL AS GOOD SAMARITAN"

agus cúntas iomlán faoinár n-eachtra. Bhí an ban-aisteoir, buaiteor de 2 Oscair, ar a bealach don oscailt oifigiúil den Fhéile Scannáin Chorcaí (an ceann idirnáisiúnta), b'ise an príomh aoi, nuair a tháinig sí ar an "distressed couple". Anois, b'fhéidir go bhfuil tusa ag smaoineamh nach bhfuil anseo ach fantaisíocht, mar nach raibh aon ban-aisteoir Hollywood ann leis an ainm Jocelyn Rud-éigin; n'fheadair a' raibh nó nach raibh, agus nílim á rá sin. Ach creid nó ná chreid, an oíche roimhe nuair a bhíomar ag féachaint ar sobal Meiriceánach, cé tháinig ar an scalláin, ós ár gcomhair amach, ach aghaidh ár Good Samaritan, ina ról mar an príomh caraictéar; "Jocelyn", díreach nuair a bainfeadh geit úafasach asam agus scread mo bhean amach; "tá sé ag teacht".

Do dara cheist, a Bhradhnaí; ainm an leaid aerach?. Jonathan atá air, nó Seánán mar a thugann sé air féin nuair a bhíonn sé ag gaeilgeoireacht. Agus cén fáth Jonathan?. Tar éis a shean-athair: Johnny Dan Mike.

Uainn go léir anseo i "Chetwynd Downs" - - Slááán Tamaill.