Home
Mo Ríomhairí
Mo Ríomhairí

Tá an galar Crúb agus Béal i Chetwynde Downs

Anois is an chéad cás den ngalar crúb is béal cinntithe i gChetwynde Downs, beidh na rialacha seo a leanas i bhfeidhm:
-- Deireadh le seirbhís bus idir Chetwynde Downs is Bloc an Phiarsaigh.
Cuirfear seirbhís ar leith ar fáil chomh fada le geataí an Shadey Bowers Retirement Home,
ach ní cheadófar ach do ghaolta a lucht cónaithe úsáid a bhaint as.

-- Deireadh le fiach na ngiorraithe

-- Deireadh leis an ngolf ar an Erskine Childers Memorial Course

-- Dúnfar club oíche Trixie's go sealadach

-- Cuirfear na ranganna seachtainiúil (Self-Improvement & Shiatsu) ar ceal.

-- Chuile ainmhí le coinneáil laistigh de theorann a thigh.

Na Gárdaí

Ach Tá Revelutionaries go leor i chetwynde downs

A Oibrithe de chuid Chetwynde Downs,

beidh mórshiúl ar siúl Dé Domhnaigh sa chearnóg i Chetwynde Downs in éadán lámh láidir na nGardaí. Tugaigí libh bhur gcuid cairde, agus beithigh ar bith más mian libh, go háirithe má tá crúb agus béal acu (cuirfear an galar ar fáil saor in aisce ar an lá).

Níl aon rud le cailliúint agaibh ach £5 billiún punta.

Agus Revelutionaries nach féidir leo Siúil

Mór-shiúl (mar dhea) pleanáilte ag an gCumann Aitiúil Cathaoir Rothai anocht chun agóid a dhéanamh in aghaidh an Mór-Shiúil frith-frith-ghalar crúb is béal. Ní féidir linne ar mhí-chumas siúl bheith páirteach i mór-shiúl ina mbeidh beithigh is níl muid sásta le seo in aon chor. Tá muid ag éileamh go bhfágfar na beithigh ar na feirmeacha. Iarrtar oraibh tacaíocht linn.

Cumann Chathaoir Rothaí Chetwynde Downs

Agus Daoine atá Mórálach in am an práin....

Na tugagí aird ar bith ar an coimhthíoch sin Marcs. Ní mór do gach éinne sa tír luí - ní le chéile, ar eagla an galar- ach luí ina leapacha fhéin gan teangmháil ar bith a dhéanamh le aoinne eile.

Downs

...agus Corca Muichid

Na pílears a cur a ladhar i rudaí nach mbaineann leo arís. Ar a laghad tagann an bus go dtí an Bloc. Cá mbíonn na pílears nuair a bhíonn gá leo???

Stailc Na Múinteóirí

>P> Posted by Aine on Tuesday, 20 March 19101, at 8:29 p.m.
San la ata inniu ann nach raibh se uafasach go raibh na daltai sa scoil gan aon muinteoiri

Is cuimhin le Mrs. Pender (Nach Maireann) nuair a bhí sí óg.

Not so, a Aine a stór, not so. B'éigean dom féin an scoil a fhágáil is mé aon bhliana déag d'aois is dul ag saothrú airgid sa monarcha raidio i gCaisleán an Bharraigh, is féach nach ndearna an easpa oideachais dochar dom riamh. D'fhoghlaim mé Laidin is mé 60 bliana d'aois, is thaisteal mé an Áis is mé 67. Is fearr an taithí saoil ná an oideachas. Níl i ndaltaí an lae inniu ach liobarálaigh beaga simplí a cheapann go bhfuil múineadh tuilte acu.

Mrs Pender

Agus tá fadhbeanna eile ag Chorca Muichid.

Cuireann an méid siúl timpeall agus an crochadh timpeall as dom. Múinteoirí ag siúl timpeall ag lorg airgid agus na dailtíní ag crochadh ar na staighrí anseo ar an mBloc óna dó a'chlog tráthnóna (nuair a éiríonn siad) go dtí go mbíonn an canna deireannach ólta acu timpeall meánoíche. Níl aon suaimhneas agus mé ag féachaint ar na rásaí ar an mbealach saitillíte leis an raic taobh amuigh dem'fhuinneog. Iad go léir a chur ar an deol ar feadh cúpla mí. Sin é an leigheas. Nach raibh £5 agam ar Chetwynde Flyer sa 3ú rás i Lingfield inniu. Bhuaigh le 20/1. Agus go hIfreann le lucht stailce!

Sláinte!

Tá Náimhde ag na Chetwynders

Tá na pendershites ar ais. Fan glan ar an an ngalar.

BORED

Ach is féidir le Míshásta...

Póit orm arís inniu tar éis an deireadh seachtaine agus nuair a thagaim ar an suíomh seo cím go bhfuil an t-uasal BORED ag tabhairt amach fúinn. Ceist agam ort, a BhORED, an tusa an duine céanna a bhíonn ag teacht anseo go rialta dár maslú i mBéarla?. B’fhéidir go bhfuil an Gaolainn easnamhach i dtéarmaíocht nua- aimseartha, ach níl aon ghanntanas de mhallachtaí thairceasnacha sa teanga. Nach bhfuil an samhlaíocht agat chun aon fhocal níos cruthaithí ná s----s a úsáid. Má táir BORED molaim www.weirdfetishes.com duit.

Caithfidh mise a rá go bhfuilim BORED as mo mheamhar le gach dial rud chomh maith. Táim BORED leis an local agus é plódaithe le lucht leanta Man. U. Táim BORED leis an mbeoir uaine agus leis na cultacha leipreachán a bhí timpeall. Agus táim BORED leis an dteachlach míbhuíoch seo againne.

Bhí Clarissa (an iníon is óige) ag gearán Lá le Pádraig; " Ó, a Dheaid, tá an paráid curtha ar ceal, táim chomh BORED. " " Nach féidir leat dul amach sa gháirdín ag súgradh. " " No, ní féidir, tá an aimsear go h-ainnis. " " Bhuel, cad faoin telefís? " " Á, níl faic ar an mbosca, tá sé chomh BORING. " 35 cainéil, agus níl faic ar an TV, hhmmph! " Nach féidir leat éisteacht le do CDeanna de Westlife? " " Ó no, táid chomh BORING, níl ann ach ceol do pháistí " Dálan scéil, níl Clarissa ach 9 mblian d’aois. Agus tar éis an mám mór airgid a chaitheamar ar an gcnuasach CDeanna céanna, táid BORING anois.

Agus is dócha go raibh an mac is sine, Charles BORED nuair a d’fhág sé jab maith ina dhiaidh chun dul amach go dtí an Ástráil. ( " Call me Charles, I don’t fancy

Charlie " , eisean.) Agus déarfainn go bhfuil sé BORED anois, is é in áit chomh iargúlta nach bhfuil fáil fiú amháin ar ríomh-phost, é ag surfáil is ag pumpáil iarainn de ló, is ag cóisearacht istoíche, ag ligint air fhéin go bhfuil sé in a bhall de Bhaywatch. Agus tar éis an t-airgead go léir a chaitheamar ar scoileanna príobháideacha.

An t-aon duine sa tigh seo nach mbíonn BORED i gcónaí is í mo bhean. Bíonn sí chomh gnóthach le aifrinn, nóibhéiní agus oilithreachtaí nach mbíonn an t-am aici chun bheith BORED. Agus Long John, mo jeaicín russell leath-shúileach, déarfainn nach dtuigeann sé an focal BORED, is é ar phatról timpeall an eastáit ag bolú na madraí baineanna, ag cartadh is ag BORING poill sna bláthcheapaigh, is ag ligint a rollóga ar phlásóg mhainiciúrálta mo chomharsan bhéal dorais.

Agus sa deireadh thiar thall, táim BORED leis an gclár neamh-phlé leamh-phlé seo.

Cad é an Gaolainn ar "BORED"?

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

...agus Mrs. Pender (Nach maireann) Déileáil leo

Nach crua mí-stuama iad óige an lae inniu. Níl sé chomh fada sin ó bhíodh meas ag an aos óg ar mo ghlúinse -- d'osclaíodh siad doirse dúinn, d'iompraíodh ár gcuid málaí troma ón off-licence, thugaidís an suíochán is compórdaí dúinn ag an gcruinniú áitiúil Fianna Fáil. Ach féach ar seo: droch-bhéasa is droch-mheas. Nach dtuigeann siad nach mbeadh tíogar ceilteach ar bith ann murach go ndeachaigh mo leithéidse thar linn le linn na gcaogadaí, ag seoladh airgead abhaile ag clann ár ndeartháireacha is ár ndeirfiúracha. Chaith mé féin dhá bhlian déag ag obair mar fhreastalaí óstáin i Washington ar bhúr son-sa sular tháinig mé abhaile leis an siopa a oscailt. Cá bhfuil bhúr mbuíochas?

Mrs Pender>

Ach tá Náimhde eile acú

Is fuath liom cacamas mar Pender agus an play-ground bullshit that has creeped into this discussion board. Is it any wonder no one discusses anything but this fantasy shit? I mean get a life.

John

Agus Cáirde...

A John a chara, níl mo Bhéarla go ro-mhaith ach feictear dom go bhfuil tú ag tacaíocht le mo dheirfúir, Dorothy, is go raibh míle maith agat. Sean-daoine ar nós ise is mé féin, bíonn droch-mheas orainn go minic, agus is breá linn do leithéidse a fheiceáil ag seasaimh an fhóid ar ár son. Míle rath ort. Abróidh mé Se do Bheatha ar do shon ag na stáisiúin -- i mo theachsa a bhéas siad ag deireadh na míosa.

Ebenezer

Agus cáirde eile...

Slán, a chroí (John). Cúramach nach mbuaileann an doras sin tú sa tóin ar an mbealach amach - tá sé rúinín scaoilte ar na h-insí. Claidhre éigin ó Bhloc an Phiarsaigh a chur in airde é. Ní féidir brath ar na diabhail.

an freastalaí

Agus náimhde eile...

Thaithin an clár-phlé seo liom go dtí gur tháinig Mrs Pender agus a cuid cacamuis. Creidim féin go bhfuil an LFM á scríobh ionas go néireoimid as bheith ag usáid an suíomh. Tá éirithe leo i mo chása!i

Séamas

Ach mar a dúras, is féidir le na Chetwynders Deighleáil leo

A Shéamais agus a John, nach dtarfadh sibh cead dúinn ár gcuid speabhraídí soineanta a scaoileadh uainn anseo. Níl aon iallach oraibh ár dteachtaireachtaí a léamh, ní Gaolainn éigeantach atá inti. Tá an iliomad ábhair le phlé, más mian libh; polaitíocht, an aimsear, spórt, crúb & béal, diagacht, aindiachas, Confucianachas, feng shui, garraíodóireacht, sléibhteoireacht, siamsa, lap-rince, snagcheol, sean-nós nua-nós, up your nose, &rl, &rl. Iad go léir ar bís chun cómhrá beo bríomhar spreagúil a chloisint fúthu. Tabhairigí faoi.

Ach b'fhéidir go bhfuil rud eile taobh thiar den chnáimhseál leanúnach faoi Mrs. Pender (nach maireann), Tuigeann sibh gur meafar í don Gaeilge (nach maireann) agus tá sé seo ag cur strus dofhulainthe oraibh. B'fheidir gur cóir daoibh cuairt a thabhairt ar www.stressmanagement.org. Tá leabhar ar an seilf anseo os mo chomhair: (in aice leis an lámhscribhinn de "Useless Eulogies") "Conas Déileáil le Fraoch Idirlín", le fáil ar iasacht. Molaim leabhar eile duitse, a John, óir nach bhfuilir in ann do thuairimí a nochtadh dúinn i dteanga an chláir seo; "Teach yourself Irish" le Dillon & Ó Cróinín, bunaithe ar Ghaolainn bhinn bhlasta na Mumhan - ná bac leid an leabhair le Ó Siadhail, níl ach canúint Chois Fharraige ansan.

Anois tá an strus ag cur isteach orm fhéin ón teannas agus ón naimhdeas a bhraithim ag madhmadh on scáileán anuas chugam. Tá an bonzai sa chúinne thall ag caochadh súl orm, rud a chuireann imní orm, mar tá sé marbh leis na blianta, muerto, mort, morto, nekros, ar shlí na fírinne, chomh marbh le Mrs. Pender (nach maireann), chomh dead leis an ndódó. Do mharaigh an teas lárnach an planda bocht nuair a thógas isteach ón gáirdín é. Ach anois tá sé ag sméideadh orm is ag séideadh póg im' threo, b'fhéidir gur sí in ionad sé atá inti?. Agus tá na fallaí ag cúngú isteach, ag bagairt fáisceadh orm. Caithfead éaló.

Ach amuigh faoin aer, tá an grian ag damhsa, tá smólach ag cantain ar chraobh, páistí ag súgradh, agus Long John, mo jeaicín russell leathshúileach dílis ag fanúint orm chun é a thabhairt ar siúlóid.

Uainn go léir anseo in #37 "Chetwynde Downs" - - - Slááán Tamall

Agus Tá a cháirde acú

Ná bíodh droch-mhisneach dá laghad ort, a Mhí-, bainimse taitneamh as imeachtaí Chetwynde Downs agus Bloc an Phiarsaigh. Ba chóir duit leanacht ort agus táim cinnte go bhfoilseofar leagan níos buaine den aor seo ar ball agus go mbeidh scoláirí sna haoiseanna romhainn ag iarraidh a chinntiú cá háit go beacht a raibh CD agus BP ar an gcaoi chéanna is nár samhlaíodh do údair Chuairt an Mheán-Oíche, Parlaimint na mBan, Comhairle Mhic Clamha ó Achadh na Muileann, Dialann Amhlaoibh, ná an Béal Bocht go mbeadh suim ar bith ag an lucht léinn ina gcuid scríbhinní.

Dála an scéil is fada ó chualamar faoi do bhean is do pháistí - an ghé aerach san áireamh